+13063742412

欧宝体育app-官网下载

camenisch@outlook.com

心灯照无眠

Author:欧宝体育app-官网下载    2022-05-12 心灯照无眠

执西班牙灯光设计盟主的巴塞罗纳出产商Vibia ,向以立异设计与时尚外不雅而取胜,产物置入更扩及差别情况范畴 。Vibia旗下“WIND”系列产物,选用玻璃纤维质料经由过程立异出产工艺并交融老式天篷气味 ,付与它极其别致的形状 ,而低耗能技能运用使其在节能时代更被另眼相看。“WIND”系列产物由设计师Jordi Vilardell打造,它齐集现代美学不雅念将产物的典雅以及意见意义性相联合,并加强了功效性以及装饰性。该系列一共有5个版本 ,此中2款落地灯,3款吊灯 。颜色分为绿色,橙黄 ,白色以及玄色,更有带滑轮的挪动型以及固定型 。现代美学的充实运用,使Vibia旗下“WIND” ,成为当下户外灯具设置的完美选择。


【读音】:

zhí xī bān yá dēng guāng shè jì méng zhǔ de bā sāi luó nà chū chǎn shāng Vibia,xiàng yǐ lì yì shè jì yǔ shí shàng wài bú yǎ ér qǔ shèng ,chǎn wù zhì rù gèng kuò jí chà bié qíng kuàng fàn chóu 。Vibiaqí xià “WIND”xì liè chǎn wù ,xuǎn yòng bō lí xiān wéi zhì liào jīng yóu guò chéng lì yì chū chǎn gōng yì bìng jiāo róng lǎo shì tiān péng qì wèi ,fù yǔ tā jí qí bié zhì de xíng zhuàng ,ér dī hào néng jì néng yùn yòng shǐ qí zài jiē néng shí dài gèng bèi lìng yǎn xiàng kàn 。“WIND”xì liè chǎn wù yóu shè jì shī Jordi Vilardelldǎ zào ,tā qí jí xiàn dài měi xué bú yǎ niàn jiāng chǎn wù de diǎn yǎ yǐ jí yì jiàn yì yì xìng xiàng lián hé ,bìng jiā qiáng le gōng xiào xìng yǐ jí zhuāng shì xìng 。gāi xì liè yī gòng yǒu 5gè bǎn běn ,cǐ zhōng 2kuǎn luò dì dēng ,3kuǎn diào dēng 。yán sè fèn wéi lǜ sè ,chéng huáng ,bái sè yǐ jí xuán sè ,gèng yǒu dài huá lún de nuó dòng xíng yǐ jí gù dìng xíng 。xiàn dài měi xué de chōng shí yùn yòng ,shǐ Vibiaqí xià “WIND”,chéng wéi dāng xià hù wài dēng jù shè zhì de wán měi xuǎn zé 。

欧宝体育app-官网下载

发表评论